• Tactisch

Tactisch wagenparkbeheer

Tactisch wagenparkbeheer geeft input voor strategisch mobiliteitsbeleid en vertaalt die naar operationele processen. Denk daarbij aan wagenpark omvang, samenstelling, contractmanagement, mobiliteitsregeling, fiscale zaken, beschikbaarheid & planning, databeheer, processen monitoren en rapporteren op KPI’s.

Meer… aandachtspunten voor tactisch beheer

contract- en leveranciersmanagement, inclusief het beoordelen van de factuurstroom.
zorgen voor toegankelijke managementinformatie om beleidsbeslissingen op strategisch niveau mogelijk te maken.
vertalen strategische keuzes naar operationele processen.
opstellen, implementeren en bewaken van een auto-/mobiliteitsregeling.

Wat heb ik nodig?

Vanaf 50 auto’s groeit het tijdsbeslag en de benodigde kennis dusdanig, dat het betrekken van een specialist op tactisch niveau vaak lonend wordt. De strategische en tactische taken worden dan ook gescheiden. Tactisch wagenparkbeheer voor 50 tot 400 voertuigen kan veelal in deeltijd worden gedaan. Vanaf 400 voertuigen is het echt een fulltime job. Als specialist in tactisch beheer heeft Wagenparkbeheer-en-Meer ruime ervaring met zowel middelgrote als de echt grote wagenparken.