• Duurzaamheid

Duurzaamheid

De tijd dat je een duurzaam bedrijf was als je een bedrag overmaakte en je logo groen kleurde, is allang voorbij. Uw klanten willen zien dat u zich inspant om uw voetafdruk op de planeet zo klein mogelijk te laten zijn. Op de zakelijke markt is dit ook steeds vaker voorwaarde om de opdracht te krijgen. Met uw mobiliteitsbeleid, omvang en samenstelling van uw wagenpark kunt u een wezenlijke bijdrage leveren én uw duurzaamheidsbeleid zichtbaar maken voor uw klanten.

De CO2-uitstoot voor zakelijk verkeer bedraagt naar schatting nu nog ruim 13 megaton per jaar. Dat is evenveel als de CO2-uitstoot door aardgas van meer dan 4,5 miljoen huishoudens.

(Bron: beurs.nl, mei 2018)

Rijbewegingen voorkomen

Elke niet-gereden kilometer is het meest duurzaam. U beperkt kilometers tussen vestigingen (en huisvestingskosten) door centraal te huisvesten, maar ook door de faciliteiten voor interne communicatie te verbeteren. Bijvoorbeeld door videoconferenties en videobellen via pc breed toegankelijk te maken.

Voertuigen verduurzamen

Met een autopool heeft u minder auto’s nodig, die een betere bezettingsgraad krijgen. Reserveren en ophalen kunnen medewerkers zonder tussenkomst zelf, als auto’s hiervoor geschikt gemaakt zijn. U kunt elektrisch rijden tot uitgangspunt maken en waar dit niet past – kiezen voor de zuinigste motor in de markt. Bij energieleverancier Eneco zijn alle leaseauto’s elektrisch. Monteurs van infrabeheerder Stedin gebruiken bij voorbeeld elektrische bakfietsen in binnensteden. Zoeken naar een parkeerplek was zo’n grote ergernis, dat medewerkers zelf dit alternatief voorstelden.

Rijgedrag verduurzamen

Ook keuzevrijheid in mobiliteit helpt bij het behalen van mobiliteitsdoelstellingen en vergroot bovendien de tevredenheid van gebruikers, bijvoorbeeld met een mobiliteitspas of een mobiliteitsbudget.

Onder autogebruikers is winst te halen met ‘duurzaam rijden’-coaching, bijvoorbeeld via een app waarin brandstofverbruik, schade en bekeuringen inzichtelijk worden voor de berijder. Een wedstrijdelement en een beloning motiveert en bij bespreking kunnen berijders tips met elkaar uitwisselen.

Alle keuzes vragen data over en aanpassingen van uw wagenparkbeheer. Of het nu gaat om het aanpassen van de mobiliteitsregeling, het uitzoeken van fiscale impact, krimp van het wagenpark  of verkoop en aankoop van nieuwe vervoermiddelen, Wagenparkbeheer-en-Meer helpt u graag met het verkrijgen van inzicht en met de implementatie van uw besluit.

Meer voorbeelden uit de markt


Ingenieursbureau Arcadis en VodafoneZiggo verhuisden naar een locatie met goede ov-verbindingen. ABN AMRO geeft nieuwe medewerkers standaard een ov-jaarkaart.