• Diensten

Waarmee en wanneer kan Wagenparkbeheer en meer u van dienst zijn?

Advies

Uw wagenparkbeheer op adviesbasis in handen geven van een professional zal u tijd en zeer waarschijnlijk ook geld opleveren. Als met kennis en ervaring de juiste gegevens worden verzameld en contracten en facturen worden nagelopen, zal al gauw duidelijk worden waar kwalitatieve procesverbeteringen nodig zijn of waar besparingspotentieel zit.

Detachering

Ook als u voor langere tijd het tactisch beheer voor uw wagenpark uit handen wilt geven, is Wagenparkbeheer-en-Meer graag uw partner. De omvang van het wagenpark bepaalt goeddeels hoeveel tijd er nodig is voor tactisch wagenparkbeheer.

Wat heb ik nodig?

In een bedrijf met weinig autos ligt het hele wagenparkbeheer meestal op één bord. Vanaf ongeveer 25 autos ontstaat doorgaans een onderscheid tussen operationele en tactisch/strategische werkzaamheden. Bij een wagenpark van zo’n 50 auto’s groeit het tijdsbeslag en de benodigde kennis dusdanig, dat het betrekken van een specialist op tactisch niveau lonend wordt. De strategische en tactische taken worden dan ook gescheiden. Het tactisch wagenparkbeheer voor 50 tot 400 voertuigen kan veelal in deeltijd worden gedaan. Vanaf 400 voertuigen begint het vaak een fulltime job te worden.

Maak uw keuze